ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5149295 και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

banner

ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5149295 και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.


ΕΣΠΑ 2014-2020

espa-2014-2020

Ανακοινώσεις